Polityka zwrotów Clutch Chairz

Zwracany towar musi być nieużywany, w oryginalnym opakowaniu oraz zapakowany w ten sam sposób w jaki został zapakowany opuszczając magazyn. Niezastosowanie się do tych wymogów może przyczynić się do uszkodzenia towaru, przez co nie będzie się on nadawał się do ponownej sprzedaży. Klient ponosi koszt zwrotu towaru. Wszystkie zwracane produkty muszą mieć nadany ważny numer autoryzacji zwrotu (RA number).

W sytuacji, kiedy pomimo wysłania towaru do klienta i dostarczenia go przez kuriera (sposób dostawy “left at door’” czyli zostawione pod drzwiami, bez potwierdzenia odbioru przez klienta – bardzo popularny sposób dostawy w USA), klient twierdzi, że towaru nie otrzymał i domaga się zwrotu zapłaconej kwoty od firmy obsługującej karty kredytowe, kwota nie zostanie zwrócona. Ponadto, klient może zostać obciążony dodatkowymi kosztami czy karami. Takie samo postępowanie ma miejsce w przypadku innej płatności.

Dodatkowa opłata w wysokości 35$ będzie pobrana w przypadku uruchomienia usługi ‘charge back’ – zwrotu za transakcję w przypadku np. pomyłki czy domniemania oszustwa.

Dodatkowa opłata administracyjna będzie naliczona w przypadku podjęcia przez właściciela karty kredytowej działań, które powodują dodatkową, zbędną pracę dla personelu Clutch Chairz (korespondencja e-mailowa, prowadzenie dokumentacji związanej z obsługą karty kredytowej, itp.), co może odciągać ich od codziennych obowiązków. Opłata taka wyniesie minimum 50$. W przypadku próby kradzieży kara naliczona właścicielowi karty wyniesie 100$.

Clutch Chairz ma nadzieję, że wszystkie produkty spełnią a nawet przewyższą oczekiwania klienta, ale jesteśmy w pełni świadomi, że nie jest to zawsze możliwe. W takiej sytuacji naszym celem będzie wspólne wypracowanie rozwiązania zadowalającego obie strony.

Ograniczając zwroty do niezbędnego minimum, mamy na celu dobro wszystkich naszych klientów, jako że koszty związane z obsługą zwrotów są finalnie przenoszone na wszystkich klientów. Uważamy, że klienci nie powinni płacić za błędy, arogancję czy zaniedbania innych klientów.

Minimum 20% wartości ceny zakupu zwracanego nieużywanego produktu stanowi koszt związany z przyjęciem produktu ponownie na stan. Kwota ta jest pomniejszana o koszty wysyłki i opłaty manipulacyjne. Te koszty nie będą zwracane.

• Rekomendujemy korzystanie z metody wysyłki zapewniającej ubezpieczenie i możliwość śledzenia przesyłki, dzięki czemu można sprawdzić jej status. Klient jest odpowiedzialny za zagubienie lub uszkodzenie produktu w czasie transportu.
• Po otrzymaniu przesyłki zwrotnej, następuje sprawdzenie produktu oraz rozpoczęcie procesu zwrotu, co może potrwać 10-15 dni roboczych. Zwrot zapłaconej kwoty nastąpi w tej samej formie, w jakiej została dokonana płatność (jeśli płatność została dokonana kartą kredytową, zwrot zostanie przelany na kartę) i ten proces może potrwać minimum 30-45 dni.

Zwrot pieniędzy, pomniejszony o koszty wymiany/wysyłki/przyjęcia towaru ponownie na stan nastąpi w ciągu 30 dni od otrzymania zwrotu. Wypłata może zostać opóźniona w przypadku roszczeń wystosowanych przez firmę przewozową.

Zwroty zapłaconej kwoty

Zwroty będą dokonywane według następujących zasad:
Nowy/nieotwarty/nieużywany

Kwota zwrotu uzależniona jest od wyniku kontroli otrzymanego produktu (nowy / w opakowaniu producenta / brakujące opakowanie / produkt w stanie idealnym) i zostanie pomniejszony o koszty wysyłki i inne opłaty uznaniowe. Przelew może potrwać minimum 30 dni. Clutch Chairz nie będzie przyjmować zwrotów, które nie zostały przyjęte w miejscu docelowym, zabrudzonych, uszkodzonych lub niekompletnych. Koszty zwrotu towaru i opłaty manipulacyjne nie są zwracane.


Anulowanie zamówienia

Anulowanie lub zmiana zamówienia jest możliwa drogą e-mailową w jak najszybszym terminie po jego złożeniu, pod warunkiem, że nie zostało ono jeszcze wysłane. E-maile z informacją o zmianie czy anulowaniu zamówienia otrzymane po godzinach pracy w danym dniu roboczym, zostaną rozpatrzone w dniu następnym. Po wysłaniu produktu, prośba o jego anulowanie będzie traktowana jako zwrot, co spowoduje naliczenie kosztów z tym związanych. Produkt nieprzyjęty przez zamawiającego (bez wcześniejszego kontaktu z Działem Obsługi Klienta) będzie traktowany w taki sam sposób jak zwrot towaru, z naliczeniem opłat manipulacyjnych i kosztów wysyłki zwrotnej. Zamówienia opłacone kartą kredytową muszą być anulowane w dniu ich złożenia, przed godziną 17: 00 CST (Central Standard Time). W przypadku zamówień o wartości powyżej 300$, anulowanych później niż w tym samym dniu roboczym, zwrot zostanie pomniejszony o opłaty transakcyjne firmy obsługującej karty kredytowe, które wynoszą:

• Visa / MasterCard – 3.5% całkowitej kwoty zakupu
• American Express – 4.0% całkowitej kwoty zakupu
• Discover – 3.5% całkowitej kwoty zakupu
• Firmy obsługujące karty kredytowe pobierają opłaty transakcyjne, w wysokości 10$.
• Opłaty za anulowanie zamówienia mogą wynieść minimum 20$.

W przypadku zamówień anulowanych po upłynięciu 24 godzin od ich złożenia, zostanie naliczona opłata w wysokości minimum 20% wartości zamówienia, związana z ponownym przyjęciem produktu na stan. Jest to związane z wysyłką towaru w jak najszybszym czasie po otrzymaniu płatności. W przypadku zamówień anulowanych z powodu odrzucenia transakcji kartą kredytową, będą one obciążone opłatą w wysokości minimum 20% wartości zamówienia wynikającą z ponownego przyjęcia produktu na stan. W przypadku, gdy firma obsługująca karty kredytowe odmówi jej uiszczenia, faktura zostanie wystawiona zamawiającemu. Dane karty kredytowej użytkownika pozostają w bazie danych firmy, do wykorzystania w przypadku przyszłych transakcji, takich jak nowe zamówienie, zamówienie części zamiennych, opłaty manipulacyjne lub inne opłaty opisane powyżej. Użytkownik karty kredytowej autoryzuje wszystkie transakcje podczas dokonywania zakupów w Clutch Chairz. Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Strony, w którym opisane są zasady korzystania ze Strony i dokonywania zakupu w Clutch Chairz. Wchodząc na stronę/przeglądając ją/korzystając z niej użytkownik potwierdza, że zapoznał się i akceptuje postanowienia Regulaminu. Jeśli nie zgadzają się Państwo z postanowieniami Regulaminu, prosimy o niekorzystanie z naszej Strony Internetowej. Powyższe zasady mogą ulec zmianie bez konieczności powiadamiania.